Kinderyoga op school

Studio Rafiki heeft jarenlange ervaring in het verzorgen van kinderyogalessen op scholen en kinderdagverblijven. En ik denk mee hoe je gedurende de dag rustmomentjes in kunt bouwen en kinderen lichaamsbewustzijn bij kunt brengen.
Zodat zij & jij lekkerder in je vel zitten en jullie kunnen groeien. Want leren en ontwikkelen lukt pas wanneer je goed in je vel zit.

Yoga op school, boomhouding, samenwerken en plezier.
Jouw klas in balans

Kinderyoga in de klas helpt kinderen zich bewust te worden van hun lichaam, hun bewegingen en ademhaling en de kinderen mogen er simpelweg gewoon zijn. In verbinding met zichzelf en hun klasgenoten. Kinderyoga met/in de klas is als ‘schoolverlichting’: een moment van verstilling, een rustpunt. En met veel plezier! Kinderyoga van Studio Rafiki brengt veerkracht (zie mijn logo). Yoga in de klas, brengt je klas in balans.

Kinderyoga past bij het huidige Leergebied Mens & Maatschappij (*SLO kerndoel 34: ‘De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen’.) en mogelijk toekomstige leergebied Mens & Maatschappij en/of Bewegen.

Met geld uit het Nationaal Programma Onderwijs kun je kinderyogalessen (waar ook meditatie, mindfulness en sociaal-emotionele vaardigheden onderdeel van zijn) inbouwen in je onderwijsprogramma. Met deze interventie werk je aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen en natuurlijk ook aan de veerkracht van de leerkrachten, want zij doen uiteraard mee met de lessen.

In Studio Rafiki’s kinderyogalessen op school zijn belangrijk: samenwerken (verbinding), verwondering (nieuwsgierigheid), spelen, de adem en humor.

Studio Rafiki kan:
* lessen/workshops verzorgen op jouw school in regio Zutphen/Deventer/Lochem (2,5 jaar ervaring)
* jullie team leren hoe je inspanning afwisselt met ontspanning (voor jezelf en in de klas)

Ja, hier wil ik meer over weten
Yoga in de klas is samen plezier maken, grenzen leren aangeven en een positief effect op gedrag en resultaten

Roos, groepsleerkracht kleuters‘Monique is betrokken, lief, geduldig, ze straalt rust uit, is kundig, observeert en anticipeert op verschillen tussen kinderen (bv verschillend gedrag, verschillende behoeften, een kind dat nét even een andere benadering nodig heeft), verifieert bij de leerkracht wat het thema in de groep is maar ook met betrekking tot afstemmen op gedrag en ontwikkeling van kinderen.’

Kinderyoga op de BSO

Bij kinderyoga op de BSO gaan we op avontuur. Kinderyoga gaat voor mij over plezier maken, houdingen (vaak dieren), meditaties, ademhalingsspelletjes, massages, visualisaties, mooie verhalen, dans en creativiteit. Er is geen doel, maar het stimuleert de lenigheid, het vergroten van de concentratie en het bevordert het gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde. Elke les eindigt met een ontspanning.

Workshop/lessen op jouw BSO?

Ja, hier wil ik meer over weten

Wil je meer weten over kinderyoga op het kinderdagverblijf? Klik dan hier.

“Monique van Studio Rafiki gaf 2,5 jaar lang wekelijks yoga bij ons op IKC De Nieuwe School. Fantastisch om te zien hoe kinderen leren omgaan met prikkels, grenzen aangeven, rust vinden, in hun lijf komen, ontspannen en plezier maken! Wàt een aanwinst! Direct positief effect op gedrag en resultaten in de klas!”

– Directrice Bianca Jansen van IKC De Nieuwe School over Studio Rafiki